Portfolio > Vases/Jars

Salt Glazed Vase
Salt Glazed Vase
6" High
2020