Portfolio > Bowls

Bowl
Stoneware
10"x3"
Bowl
Stoneware
10"x3"
Bowl
Stoneware
12"x3"
Bowl
Stoneware
10.5"x3"
Bowl
Stoneware
10.5"x3"
Bowl
Stoneware
10.5"x3"
Bowl
Stoneware
8"x2"
Bowl
Stoneware
8"x2"
Soup Tureen
Stoneware
10.5"x6"
Soup Tureen (Interior)
Stoneware
10.5"x6"
Bowl
Stoneware
6.5"x2"
Faceted Bowls
Stoneware
3"x7.5"x7.5"