Portfolio > Vases/Jars

Salt Glazed Vase
Salt Glazed Vase
5" High
2020