Portfolio > Drinking/Pouring

Teapot
5" High
2020
Teapot
5" High
2020
Mug
Stoneware
4"x4"
Mug
Stoneware
5"x3"
Pitchers
Stoneware
Creamer and Sugar Set
Stoneware
5"x6"x3" + 4"x3"
Whiskey Cups
Stoneware
2.5"x2.5"
Yunomi
Stoneware
4"x4"
Yunomi
Stoneware
4"x3.5"